Print deze pagina

Vele kinderen missen de kansen zich op school goed, zonder frustraties, te ontwikkelen.

Een schoolrijp kind eisen, is voor leerkrachten het makkelijkst. Een kindrijpe school zijn, vraagt van de leerkrachten extra inspanningen. Deze inspanningen leveren de leerkrachten van De Klinker absoluut !

Kinderen die niet rijp zijn op het moment dat bepaalde leerstof wordt gegeven, moeten meer tijd krijgen en extra begeleiding. Pas dan zullen zij op een gelukkige wijze de school doorlopen.