Print deze pagina

Ik voel mij hier echt thuis
Ik ben hier iemand
Ik kan hier veel leren
Ik kan hier veel doen
Men houdt hier echt van mij.

een school met een   voor kinderen

Zoals klinkers onmisbaar zijn om een woord te vormen, zo willen wij als school de kinderen die elementaire dingen aanleren die onmisbaar zijn in hun latere leven.

Wij willen laten klinken wat er op onze school leeft, onze school moet een open school zijn.
Samen met de hele school proberen we een solide weg van “klinkers” naar de toekomst te leggen.
Een weg die niet alleen uit kennis bestaat, maar waarin ook de opvoeding heel belangrijk is.

De kinderen moeten hun stem kunnen laten klinken: als school houden wij rekening met de aanleg, de ervaringen, de interesse en het werk- en leertempo van elk kind.
Wij kiezen voor activiteiten die de kinderen aansporen en stimuleren.

Wij willen een kindvriendelijke school uitbouwen, een school waar een kind zich thuis voelt.
We trachten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van het kind en beogen een nauwe relatie met het milieu waarin het opgroeit.

We willen een school zijn waar het kind zijn creativiteit kan ontplooien.

de KLINKER … een “échte” school!

In het opvoedingsproject kan je de concretere uitwerking van onze visie nalezen.