Print deze pagina

De school beschikt over een werkgroep verkeer.
Zij hebben een verkeerswegwijzer uitgewerkt.
De wegwijzer kan je hier vinden.

De verkeersopvoeding van het kind begint bij de ouders.
Wanneer het kind naar school gaat, wordt dit een samenwerking tussen school en ouders.
Samen brengen zij kinderen de eerste begrippen van verkeer bij: zich als voetganger en als fietser leren gedragen, zich aan het drukke straatbeeld aanpassen en oog hebben voor gevaarlijke toestanden.
Deze verkeerseducatie wordt geïntegreerd in het lessenpakket.
In dit verband gelden volgende afspraken.

- We verwachten van alle ouders dat ze actief meewerken aan het gevoerde verkeersbeleid van de school dat afgestemd is op de veiligheid van al onze kinderen.
- Van onze kinderen( kleuters en leerlingen)verwachten we dat ze de afspraken naar veiligheid naleven.
- Om op het einde van de schooldag alle lln veilig te laten vertrekken en zullen voortaan eerst de fietsers de school verlaten en dan pas de voetgangers en de lln die afgehaald worden met auto of bus.
- Ouders en grootouders worden mee ingeschakeld als gemachtigde opzichters op de gevaarlijke oversteekplaatsen in de onmiddellijke schoolomgeving.
- Bij alle schooluitstappen
– waarbij kinderen zich verplaatsen op de openbare weg
- dragen de leerlingen verplicht een fluo-hesje dat door de school aangeboden wordt bij het begin van het schooljaar.
- We vragen aan de ouders dat deze hesjes duidelijk zichtbaar voorzien worden van de naam van hun kind. Bij verlies zorgen de ouders zelf voor een nieuw hesje.
- Aan de ouders wordt gevraagd dat ze hun kinderen verplichten dit hesje te dragen bij het naar school komen.
- De leerkachten zullen zorgen dat de lln een hesje dragen bij het naar huis gaan en tijdens schooluitstappen.
- Wie bij de schooluitstappen en het naar huis gaan zijn hesje niet bij heeft, krijgt een “nota” in de agenda.
- De kinderen krijgen kansen om in schoolverband hun fietsvaardigheden verder te ontwikkelen.
- Bij fietsuitstappen georganiseerd vanuit de school is het dragen van een fluohesje verplicht (zoals bij alle andere uitstappen, maar worden de kinderen bovendien sterk aangemoedigd een helm te dragen.
- Leerlingen moeten zich bewust zijn dat hun fiets in orde moet zijn wanneer zij zich op de openbare weg begeven. Jaarlijks is er op school fietscontrole.
- Op het einde van het zesde leerjaar wordt een fietsexamen ingericht om zowel de leerlingen zelf als hun ouders een objectief beeld te geven van het niveau van fietsvaardigheid dat zij bereikt hebben.
- Bij dit examen worden ouders, grootouders en gemachtigde opzichters ingeschakeld op de controleposten. De beslissing of de leerlingen hun fietsdiploma krijgen, wordt genomen door de leerkracht. 

Om te beseffen hoe kinderen zich in het verkeer gedragen, raden we aan om onderstaand filmpje te bekijken. 

Vanaf minuut 27 is het filmpje zeer interessant voor ouders. Uiteraard mag u de rest van de film ook bekijken: 

http://www.youtube.com/watch?v=1-P6FqbhFgM&feature=youtu.be