Print deze pagina

Waarom kiezen voor “de Klinker”?

De Klinker is een bloeiende school met een lange traditie in Rotselaar. Het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten ijveren samen om aan de kinderen een kwaliteitsonderwijs mee te geven en een opvoeding gebaseerd op christelijke geïnspireerde waarden en normen.

Enkele van onze sterke troeven:

- dynamisch, gedreven en enthousiast gemengd korps van leerkrachten, juffen en meesters, die zich regelmatig bijscholen om zich de beste onderwijsmethodes eigen te maken.
- Een gedifferentieerde aanpak, met oog voor de noden van elk kind.
- Een duidelijke toekomstvisie.
- Ruimte voor overleg tussen directie, leerkrachten, ouders, CLB, schoolbestuur.
- Inspraak van de kinderen (leerlingenraad).
- De nieuwe lokalen vergemakkelijken het gedifferentieerd werken in kleine groepen en geeft functionele mogelijkheden bij extra zorgactiviteiten.
- De polyvalente ruimte laat toe muzische en creatieve activiteiten extra tot hun recht te laten komen.
- De kleuterklassen beogen de leefwereld van de kleuters. Zij vormen samen een plaats waar ze ervaringen mogen opdoen en deze met elkaar kunnen delen.
- De vernieuwde bouwstructuur biedt vele mogelijkheden voor het werken in hoeken.
- Directie, secretariaat, leraarslokaal, EHBO rechtstreeks bereikbaar vanaf de speelplaats.
- Vernieuwde, pedagogisch verantwoorde speeltuigen op de speelplaats.
- We beschikken ’s middags de mogelijkheid tot het aanbieden van warme maaltijden.