Print deze pagina

Het schoolbestuur KODiD (Katholiek Onderwijs Dijle Demer) is een vereniging zonder winstoogmerken.
De hoofdzetel van het schoolbestuur bevindt zich op de Aarschotsesteenweg 39, 3110 te Rotselaar.

Het schoolbestuur
- staat in voor het pedagogisch en didactisch functioneren van de school;
- beheert de financies;
- draagt zorg voor de infrastructuur (gebouwen, inrichting,…);
- is de werkgever van alle personeelsleden (onderhoudspersoneel, leerkrachten,
- directie,…);
- wordt bijgestaan door de Schoolraad en het Lokaal Overlegcomité (LOC).

Het Schoolbestuur doet dit in de geest van het opvoedingsproject van de school en werkt nauw samen met de directie die de dagelijkse leiding uitoefent.
Voorzitter: Jos Petes
e-mail: jos.petes @ kodid.be