Print deze pagina

De inrichtende macht of het schoolbestuur is een vereniging zonder winstoogmerk.
De taken/verantwoordelijkheden van het schoolbestuur :
- staat in voor het pedagogisch en didactisch functioneren van de school
- beheert de financies
- draagt zorg voor de infrastructuur (gebouwen, inrichting,…)
- is de werkgever van alle personeelsleden (onderhoudspersoneel, leerkrachten, directie,…)
- wordt bijgestaan door de Schoolraad en het Lokaal Overlegcomité (LOC).

Het Schoolbestuur doet dit in de geest van het opvoedingsproject van de school en werkt nauw samen met de directie die de dagelijkse leiding uitoefent.

Steven Janssens
Voorzitter
steven.janssens @ deklinker.be
Ludo Clerix
Ondervoorzitter
ludo.clerix @ deklinker.be
Willy Minnen
Penningmeester
willy.minnen @ deklinker.be
Michel Swerts
michel.swerts @ deklinker.be
Rita Romont
rita.romont @ deklinker.be
Renée Claise
renee.claise @ deklinker.be
  Carlo De Vos
carlo.devos @ deklinker.be
  EH Peter Kastekkere 
peter.kastekkere @ deklinker.be