Print deze pagina

Beste ouders, 

Graag nodigen wij u uit op het tweede individuele oudercontact voor het zesde leerjaar A + B dat plaatsvindt op woensdag 25 april van 12.30 uur tot 14 uur en van 16.30 uur tot 21.30
uur.

Gedurende een kwartier kan u er samen met de klastitularis de vorderingen van uw kind bespreken. Onze school maakt bij haar communicatie gebruik van digitale media. We vragen u om de individuele oudercontacten door te geven via Doodle. Doodle is een eenvoudig online hulpmiddel om activiteiten te plannen. Op de schoolwebsite (www.deklinker.be) vindt u een stappenplan om de Doodle in te vullen.

U vindt op onze website ook vanaf dinsdag 17 april om 16.00 uur de Doodle-link. U kan slechts 1 optie aanduiden door de naam van UW KIND in te vullen. Dit is dan ook het uur dat u wordt verwacht op het oudercontact. Er volgt geen bevestigingsbriefje.

Ouders die op het moment dat de Doodle online geplaatst wordt niet kunnen beschikken over internet, kunnen voordien contact opnemen met de klasleerkracht. Of zij kunnen op dat moment beroep doen op familie, vrienden, buren.

Voor ouders die gescheiden zijn, moet het streefdoel zijn om toch samen op het oudercontact te komen. Als dit onmogelijk is, dan spreekt u best af dat de ene ouder dit oudercontact voor haar/zijn rekening neemt en de andere ouder het volgende. Bedankt voor uw begrip.

We hopen op een succesvolle regeling van de oudercontacten via dit systeem.
Juf Sandra, Meester Lennart, Meester Eric

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- klik op de link bij de klas en duid één gewenst moment aan
- klik op de pijl om alle tijdstippen te zien.
- vergeet zeker niet om onderaan op de knop Bewaren te klikken.
- het tijdstip dat u hebt gekozen is het tijdstip dat u verwacht wordt bij de leerkracht. Er volgt geen bevestigingsbriefje.

LET OP
de prent hieronder is slechts een voorbeeld. Hierop kunnen geen tijdstippen gekozen worden.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- De klas van Pompom (K3 - juf An): oudercontact vond plaats voor de paasvakantie

- De klas van Felien (KG - juf Silke): oudercontact vond plaats voor de paasvakantie

- L1A (juf Anja): oudercontact vond plaats voor de paasvakantie

- L1B (juf Gina): oudercontact vond plaats voor de paasvakantie

- L2A (juf Mia & juf Katleen/juf Kimberly): oudercontact vond plaats voor de paasvakantie

- L3A (meester Koen I):  oudercontact vond plaats voor de paasvakantie

- L3B (meester Koen V): oudercontact vond plaats voor de paasvakantie

- L4A (juf Kristien): oudercontact vond plaats voor de paasvakantie

- L4B (juf Ilse): oudercontact vond plaats voor de paasvakantie

- L5A (juf Ingrid & juf Monika): oudercontact vond plaats voor de paasvakantie

- L6A (meester Lennart): https://doodle.com/poll/pz8syvqwtdku5s9u

- L6B (meester Eric): https://doodle.com/poll/zakcixp5g37ehzmc

- Gymleerkracht (meester Brecht): oudercontact vond plaats voor de paasvakantie