Print deze pagina

 

Wanneer ?

Het spreken van de kleuterleidster of de leerkracht van uw kind kan iedere dag voor en na de schooluren of na het maken van een afspraak maar niet als het reeds gebeld heeft voor de aanvang van de lessen. Wij willen graag stilte na het tweede belsignaal. Stilte is een belangrijke leervoorwaarde.

Als u denkt bepaalde problemen van uw kind te moeten melden aan zijn/haar klastitularis dan hoeft u zeker niet te wachten tot de geplande oudercontacten.

In het belang van uw kind is het vaak aangewezen bepaalde problemen onmiddellijk te melden. Zo kunnen veel moeilijkheden voorkomen worden. Onze school organiseert bij de start van het nieuwe schooljaar informatieve ouderavonden in elke klas. Tijdens deze ouderavond wordt u geïnformeerd over de gebruikte methodes, het verloop van een dag in de kleuterklas, de openluchtklassen (bos-, zee-, dorps- of boerderijklassen). De data van deze ouderavonden kan u vinden in de schoolkalender (zie website rubriek: Onze school).

Er zijn per schooljaar ook een aantal individuele ouderavonden voorzien waarbij de ouders de mogelijkheid krijgen de klastitularis van hun kind te spreken. Tijdens deze oudercontacten worden de vorderingen van uw kind besproken, toetsen besproken, rapport verduidelijkt,… In dit rapport wordt het kind geëvalueerd op cognitief, psychomotorisch en dynamisch-affectief gebied. Wij streven ernaar het kleinste probleem zo snel mogelijk op te lossen.

De data voor deze individuele oudercontacten kan u vinden in de schoolkalender (zie website rubriek: kalender).

Gescheiden ouders :
Voor ouders die gescheiden zijn, moet het streefdoel zijn om toch samen op het oudercontact te komen. Als dit onmogelijk is, dan spreekt u best af dat de ene ouder dit oudercontact voor haar/zijn rekening neemt en de andere ouder het volgende.

Werkwijze/planning van oudercontacten gebeurt via doodle

Onze school probeert bij haar communicatie gebruik te maken van de digitale media. Daarom willen we je vragen om de individuele oudercontacten door te geven via Doodle. Doodle is een eenvoudig online hulpmiddel om activiteiten te plannen.

Op de schoolwebsite (www.deklinker.be) vindt u een stappenplan om de doodle in te vullen. Ouders vinden hier op een op voorhand medegedeeld moment (=een bepaalde dag + bepaald uur) een lijst met alle doodle-links. U kiest als ouder dan de juiste klas en vult de doodle in. U kan slechts 1 optie aanduiden. Dit is dan ook het uur dat u wordt verwacht op het oudercontact. Er volgt geen bevestigingsbriefje.

Het plannen van de oudercontacten met doodle heeft reeds zijn voordelen bewezen. Daarom maken we hier terug gebruik van.

Ouders die op het moment dat de doodle online geplaatst wordt niet kunnen beschikken over internet, kunnen voordien contact opnemen met de klasleerkracht.
Of zij kunnen op dat moment beroep doen op familie, vrienden, buren.

Voor ouders die gescheiden zijn, moet het streefdoel zijn om toch samen op het oudercontact te komen. Als dit onmogelijk is, dan spreekt u best af dat de ene ouder dit oudercontact voor haar/zijn rekening neemt en de andere ouder het volgende. Bedankt voor uw begrip.

We hopen op een succesvolle regeling van de oudercontacten via dit systeem.