Print deze pagina

In 'Opdrachten voor het Katholiek basisonderwijs in Vlaanderen' staan vijf opdrachten voor de leraren en lerarenteams die werkzaam zijn in het katholiek basisonderwijs. Deze opdrachten/krachtlijnen vormen een referentiekader om een schooleigen opvoedingsproject uit te werken.

Het opvoedingsproject van onze school is gebaseerd op deze stevige krachtlijnen (opdrachten). Zij inspireren ons en vormen de basis van de school die wij willen zijn. Een school die openstaat voor de maatschappij van nu en morgen.

Deze “opdrachten” vormen de rode draad voor ons onderwijs:

  1. 1. Werken aan de schooleigen christelijke identiteit.
  2. 2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.
  3. 3. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak.
  4. 4. Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg.
  5. 5. Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie.

 

Als katholieke school biedt De Klinker onderwijs en opvoeding aan met de christelijke waarden als richtlijn.

 

Onze missie/basisdoelstelling:

Het hele schoolteam zal zich ten volle inzetten om elk kind alle kansen te bieden dat het nodig heeft om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Elke ouder mag van ons een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Met persoonlijke, individuele aandacht voor elk kind proberen wij een klimaat te creëren waar ieder kind zich goed bij voelt.

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen, doordat ze succes ervaren in hun leren.

Ons opvoedingsproject tekent een ideaal uit, dat met redelijke inspanningen realiseerbaar is. Het nodigt ons uit telkens opnieuw te starten van waar we staan, ons door het ideaal te laten aantrekken, met waardering voor zelfs de kleinste in de goede richting. Ons opvoedingsproject inspireert ons gehele school- en klasleven.

Sinds 01/09/2019 volgen wij in onze school het nieuwe leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen: ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN ! (ZILL!). Samen met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de 'Vlaamse Gemeenschap' vormt dit voor onze school de leidraad om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.