Print deze pagina

De tekst van ons opvoedingsproject is geschreven voor alle onderwijsniveau’s (van instapklas tot 6de leerjaar). De tekst staat integraal in de schoolvisie.

Onze basisdoelstelling:
Het hele schoolteam zal zich ten volle inzetten om elk kind alle kansen te bieden dat het nodig heeft om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Elke ouder mag van ons een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Met persoonlijke, individuele aandacht voor elk kind proberen wij een klimaat te creëren waar ieder kind zich goed bij voelt.

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen, doordat ze succes ervaren in hun leren.

Ons opvoedingsproject tekent een ideaal uit, dat met redelijke inspanningen realiseerbaar is. Het nodigt ons uit telkens opnieuw te starten van waar we staan, ons door het ideaal te laten aantrekken, met waardering voor zelfs de kleinste in de goede richting. Ons opvoedingsproject inspireert ons gehele school- en klasleven.

Het schooleigen opvoedingsproject is een visie op de doelstellingen, de waarden en de normen die de school aankleeft. Het opvoedingsconcept van onze school is een bundeling van de wezenlijke kenmerken van opvoedend en christelijk geïnspireerd onderwijs. Deze kenmerken zijn gegroepeerd in vijf pijlers/opdrachten. Deze “opdrachten” vormen de rode draad voor ons onderwijs:

1. Werken aan de schooleigen christelijke identiteit.
2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.
3. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak.
4. Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg.
5. Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie.