Print deze pagina

Wat is MOS?

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen. 
MOS staat voor Milieuzorg Op School.
MOS is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school. MOS ondersteunt basis- en secundaire scholen, om van de school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken. Wij geloven dat we samen kunnen leren om duurzame keuzes te maken voor de planeet.

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes, door ieder van ons. Onze school wil hierop inzetten. Wij willen ons kunnen profileren als MOS-school. Dit engagement willen we aan al onze kinderen doorgeven zodat zij het op hun manier ook kunnen aangaan.

Waarom MOS?

Omdat…
een school die in het MOS-project stapt :
- maakt kinderen, jongeren en volwassenen milieubewuster
- werkt leergebied-, vak- en klasoverschrijdend
- biedt leerlingen en leerkrachten de kans om op een andere manier samen te werken
- biedt educatieve acties met de klas, met de school en daarbuiten
- zet koude kennis om in enthousiasmerende leerprojecten
- maakt de school milieuvriendelijker
- geeft een brede uitstralingkar

Dit is de school die wij willen zijn.
Deze boodschap willen wij onze kinderen bijbrengen!

ĖN omdat MOS de ontwikkelingsdoelen of eindtermen realiseert :

Wie in MOS stapt realiseert (vakoverschrijdende) eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs.

MOS integreert de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in alle themabundels (afvalpreventie, water, mobiliteit, natuur op school, energie). Met MOS gaan leerlingen spelenderwijs aan de slag in de klas, in de school en in de omgeving. Ze leren plannen, samenwerken, overleggen en werken zo tegelijkertijd aan de eindtermen Nederlands, wiskunde, sociale vaardigheden, leren leren, wereldoriëntatie, ICT, ...

Wie werkt het uit ?

"MOS is cool." Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school. Hiervoor krijgen we vanuit MOS educatieve en praktische ondersteuning. De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf.

MOS wil de vaardigheden van schoolteams aanscherpen rond vier uitgangspunten:
1. MOS werkt met en voor leerlingen.
2. MOS is teamwork.
3. MOS leeft ook buiten de schoolpoort en werkt samen met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo's, organisaties uit het middenveld …
4. MOS is een plus voor het schoolleven. Alle projecten hebben een concreet resultaat voor ogen. De beleving van MOS is even belangrijk als het leerproces dat erin vervat ligt.

Het MOS-logo

MOS-scholen kunnen een logo behalen. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Als je minstens één jaar aan milieuzorg werkt, kan je school het eerste logo behalen, later het tweede en derde logo.

Onze school behaalde reeds de drie MOS-logo’s (drieluik). Dit logo kan u tergvinden/bewonderen aan onze schoolpoort!

MOS-vrijwilligers 2021-2022

Vanuit het leerkrachtenteam begeleiden Juf Lian, Meester Koen en Meester Koen dit schooljaar onze MOS-leerlingen.
Alle leerlingen zijn welkom om ideeën te geven en actief mee te helpen in onze MOS-tuin.