Print deze pagina

 

 

Werking

De leerlingenraad is een groep leerlingen die tweemaandelijks tijdens de middag samenkomt o.l.v. enkele leerkrachten en/of directie. In de leerlingenraad zitten twee vertegenwoordigers per klas vanaf het vierde leerjaar.

Kinderen die willen zetelen in de leerlingenraad, stellen zich kandidaat. Nadien worden er verkiezingen georganiseerd per klas. De verkiezingen zijn strikt geheim en anoniem. Kinderen worden verkozen voor één schooljaar. Hun functie binnen de leerlingenraad wordt verdeeld en begeleid door de leerkrachten.

Deze leerlingenraad heeft als doel de leerlingen inspraak te geven door ideeën voor te stellen en eventueel uit te werken. De kinderen kunnen initiatieven nemen, advies geven, voorstellen formuleren om dan beslissingen te nemen in het belang van alle kinderen op school. Tevens leren zij hier hun verantwoordelijkheid te nemen.
- Op deze manier gaan alle kinderen op de hoogte blijven waarom bepaalde beslissingen genomen worden en wat er allemaal op de school gebeurt (mee weten).
- Kinderen mogen meedenken over wat er minder goed verloopt in de school en hoe we dit voor 'iedereen' kunnen verbeteren.
- Kinderen kunnen meepraten over de goede en minder goede dingen in onze school.
- Kinderen kunnen mee beslissen over verbeteringen in de school.
- De kinderen kunnen meewerken aan een betere school.

 

Initiatieven van de leerlingenraad

- voorlezen in andere klassen.
- Wieltjesdagen : kinderen mogen op de speelplaats rolschaatsen, skaten of steppen. Kleuters mogen ook fietsen.
- Voetbal-, trefbal, netbalwedstrijden : onder leiding van de turnleerkracht/leerkracht houden de klassen een voetbalcompetitie tijdens de middagpauze.
- Dans/muziek tijdens de middag.
- Spel van de maand o.l.v. de turnleerkracht
- Verslag uitbrengen van de leerlingenraad in alle klassen.
- …

 

 

       
       
     
     
     
     
     
     
     
     

 

o.l.v. juf Ingrid (L5) en juf Ilse (L4b)