Print deze pagina

  

Werking

De leerlingenraad is een groep leerlingen die tweemaandelijks tijdens de middag samenkomt o.l.v. enkele leerkrachten en/of directie. In de leerlingenraad zitten twee vertegenwoordigers per klas vanaf het vierde leerjaar.

Verkiezingsprocedure

Kinderen die willen zetelen in de leerlingenraad, stellen zich kandidaat. Nadien worden er verkiezingen georganiseerd per klas. De verkiezingen zijn strikt geheim en anoniem. Kinderen worden verkozen voor één schooljaar. Hun functie binnen de leerlingenraad wordt verdeeld en begeleid door de leerkrachten.

Doel

Deze leerlingenraad heeft als doel de leerlingen inspraak te geven door ideeën voor te stellen en eventueel uit te werken. De kinderen kunnen initiatieven nemen, advies geven, voorstellen formuleren om dan beslissingen te nemen in het belang van alle kinderen op school. Tevens leren zij hier hun verantwoordelijkheid te nemen.
- Op deze manier gaan alle kinderen op de hoogte blijven waarom bepaalde beslissingen genomen worden en wat er allemaal op de school gebeurt (mee weten).
- Kinderen mogen meedenken over wat er minder goed verloopt in de school en hoe we dit voor 'iedereen' kunnen verbeteren.
- Kinderen kunnen meepraten over de goede en minder goede dingen in onze school.
- Kinderen kunnen mee beslissen over verbeteringen in de school.
- De kinderen kunnen

Verantwoordelijke leraren

- juf Ilse
- meester Lennart