Bewegingsopvoeding omvat enerzijds het leren van de beweging of het leren bewegen en anderzijds het leren door de beweging of het bewegend leren. Het leren bewegen gebeurt in de lessen lichamelijke opvoeding zowel in de kleuterschool als in de lagere school. In de kleuterschool worden de kinderen begeleid door juf Marthe en in de lagere school worden de kinderen begeleid door juf Nancy en meester Brecht.

Op de basisschool staat de bewegingsopvoeding in voor een degelijke motorische vorming van elk kind binnen het geheel van de persoonlijkheidsvorming. Deze basisvorming is noodzakelijk voor de individuele ontwikkeling van het kind. Ze zet het op weg naar een gezond en veilig leven. Ze stelt het kind in staat deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren in een familie, in een klas, in een school, in een club, op straat. De motorische vorming speelt op die manier een belangrijke rol in, en is van grote betekenis voor de opvoeding van een kind.

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons onderwijsaanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. In bewegingsopvoeding werkt men aan bewegingsdoelen (ontwikkelen van motorische competenties en ontwikkelen van een gezonde, veilige levensstijl) en aan persoonsdoelen (ontwikkelen van het zelfconcept en het sociaal functioneren). Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding of bewegingsopvoeding (zowel turnen als zwemmen) moeten een briefje van de ouders of een doktersattest kunnen voorleggen. Indien zij dit niet kunnen voorleggen, moeten zij de les toch volgen met de anderen klasgenoten. Voor de zwemlessen zullen zij opgevangen worden in een andere klasgroep.

De Klinker wil een sport-actieve school zijn. Er wordt heel wat gesport!

 

Turnlessen

Turnen gebeurt wekelijks in de eigen turnzaal. De leerlingen dragen uniforme kledij: een T-shirt met het logo van de school (dit kan op school aangekocht worden) en een donkere short. Daarvoor is er een T-shirt dat op school wordt aangekocht. De leerlingen dragen witte gympantoffels of “echte” sportschoenen met een kleurvaste zool. In De Klinker turnen jongens en meisjes samen.

Leerlingen die (mét toelating) niet meeturnen, worden door de leerkracht lichamelijke opvoeding in de mate van het mogelijke betrokken bij de turnles.

De leerkrachten vragen om sportieve schoenen aan te doen op dagen dat er gym is, zodat er eventueel ook buiten kan gesport worden (de gympantoffels of gewone schoenen laten dit niet toe).

In de turnlessen komen volgende vaardigheden aan bod :
- Balanceren
- Bal- en dingvaardigheden
- Hangen, schommelen, slingeren
- Heffen en dragen
- Kleine spelen en sportspelen
- Kruipen, klauteren, klimmen
- Lopen
- Rotaties
- Ritmisch en expressief bewegen
- Springen
- Steunen
- Trekken en duwen
- Ontwikkelen van hygiënische gewoontes
- Veiligheidsvoorschriften, - afspraken en –regels naleven
- Ontwikkelen van volgende fysieke eigenschappen: kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie, evenwicht en spierspanning en dat binnen de verschillende bewegingsthema’s.
- Rust ervaren als tegenpool van actie
- Bewegen in openlucht
- Zelfkennis en zelfvertrouwen
- Omgaan met eigen gevoelens
- Zich inleven in anderen
- Met de andere(n) in relatie treden
- Positieve bewegingsgezindheid ontwikkelen

 

Zwemlessen

Zwemmen gebeurt in het zwembad van Rotselaar. 
Zwemmen is een echte les en iedereen doet dus mee.
Voor elke zwembeurt wordt € 1,50 gevraagd.

Voor de leerlingen van het zesde leerjaar is het zwemmen gratis!

Vanaf de derde kleuterklas heeft iedere klasgroep een aantal zwembeurten per schooljaar.

Wie gaat zwemmen, draagt best gemakkelijke kleren. Twee handdoeken is geen luxe.

De gekleurde zwemmutsen (kleur per niveau), zijn verplicht en worden via de school aangekocht. Ze worden verrekend op de facturatie. De zwemlessen:
- Voor de kleuters van de derde kleuterklas wordt vanzelfsprekend gestart met watergewenning (= zij leren zich al spelend door het water bewegen). Onze 3de kleuterklas gaat een 5-tal keer zwemmen in de laatste trimester.
- In de lagere school zal het kind gestructureerd leren zwemmen : been- en armbewegingen van schoolslag, crawl en rugslag, de ademhaling-coördinatie van schoolslag, crawl en rugslag, duiken en reddend zwemmen.

Uitleg betreffende de zwemniveau’s

Hieronder wordt beschreven wat de leerlingen in elke niveaugroep zeker leren. Als ze dit alles kunnen, schuiven ze door naar de volgende niveaugroep.

GROEN (= watergewenning)
- bellen blazen
- van de kant in het water springen (van met hulp naar zonder hulp)
- drijven in ruglig (met plankje op de buik)
- van drijven in buiklig met hoofd boven water over drijven in buiklig met hoofd onder water naar pijlen

ORANJE (= leren zwemmen)
Leerlingen die volledig watergewend zijn (zie oefenstof hierboven) en nog geen 25m kunnen zwemmen zitten in deze groep. De leerlingen leren de zwemstijl die voor hen het meest aangewezen lijkt. Indien er geen specifieke voorkeur blijkt te zijn, dan wordt crawl als basis genomen.

superman:
Deze leerlingen leren de basis van crawl en rugcrawl.

kikkervisjes:
Deze leerlingen leren schoolslag aan of werken verder aan schoolslag.

BLAUW ( = kunnen zwemmen, naar beter zwemmen)

KIKKERS
In deze groep ligt de focus op de afwerking van schoolslag.

Kikkers 1:
- afwerking van schoolslag met hoofd boven water: deze leerlingen kunnen zwemmen, maar er zitten nog fouten in zoals bijvoorbeeld een steekvoet, armen te groot, coördinatiefout,…
Er worden dan ook specifieke oefeningen aangeboden op maat van het kind.

Kikkers 2:
- Aanleren en/of verbeteren van schoolslag met ademhaling

DOLFIJNEN
In deze groep ligt de focus op het aanleren (kinderen kunnen dan bijvoorbeeld al schoolslag zwemmen) en de afwerking van crawl en rugcrawl.

Dolfijn 1:
- Beenbeweging van crawl
- Ademhaling van crawl
- Crawl afslag met 1 arm (basis)
- Beenbeweging rugcrawl (van met hulpmiddelen naar zonder hulpmiddelen)

Dolfijn 2:
- Crawl afslag 1 arm naar crawl afslag 2 armen
- Afwerking crawl afslag (van gestrekte armoverhaal naar gebogen armoverhaal)
- Rugcrawl afslag 1 arm

Dolfijn 3:
- Crawl bijna afslag
- Crawl volledig
- Rug aflag 2 armen naar rug volledig
- uithouding

ORKA
Deze leerlingen kunnen crawl, rugcrawl en schoolslag zwemmen.
- Verbeteren van de gekende technieken
- Uithouding
- Aanleren vlinderslag

COMP
Leerlingen die alle stijlen beheersen zitten in deze groep. Dit zijn meestal kinderen die in een zwemclub zitten.
Deze leerlingen krijgen oefenstof op hun niveau.

Buiten deze oefenstof komt in de 3de graad ook duiken en overlevingszwemmen aan bod.

 

Sportactiviteiten buiten de turnlessen

De sportactiviteiten buiten de turnlessen, maar binnen de schooluren:

- twee sportdagen per schooljaar (Wintersportdag + zomersportdag)
- één/twee veldlopen (Meanderloop eind september + scholencross)
- schaatsen tijdens de wintersportdag
- per klas één activiteit van MOEV
- middagsport (zoals voetbal, trefbal, netbal,…)

Sportactiviteiten buiten de schooluren:

- scholencross ( zaterdag voor de start van de paasvakantie)
- woensdagnamiddag: leerlingen kunnen soms op woensdag-namiddag gratis deelnemen aan MOEV-activiteiten. Uw kind krijgt hiervoor tijdig een uitnodiging mee. Deelname is niet verplicht, het is gewoon een mogelijkheid om extra te sporten, kennis te maken met nieuwe sporten of spelvormen of deel te nemen aan tornooitjes tegen andere scholen.